Çalım Cad. No:27 Siteler/ANKARA
+903123493535
ankmoblak@gmail.com

HAKKIMIZDA

ANKARA MOBİLYACILAR LAKECİLER

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu uyarınca, T.C Ticaret Bakanlığına bağlı olarak bölgesindeki Mobilyacı ve Lakeci üyelerine hizmet veren tüzel kişiliğe sahip Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Odamız, 1968 yılından beri, ağırlıklı olarak, Ankara / Altındağ – Siteler semtinde 174 Ha alan üzerine kurulu, çok katlı olarak yapılaşmış, bünyesinde 200.000 civarında nüfusu ile, Ortadoğu’nun ve Balkanların en büyük Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde, Tüm Ankara’da ki Mobilyacı ve Mobilya Boyacısı (Lakeci) üyelerine hizmet vermektedir.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odasının temel hedefi, Mobilyacılık ve Lakecilik sektöründe hizmet veren, esnaf ve sanatkârlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerle uyum sağlayarak geliştirilmesi, mesleki eğitim olanaklarının artırılması, mesleğe çırak yetiştirilerek sanatın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaları yürütmek. Üyelerinin mesleki, ekonomik ve hukuksal sorunlarını çözümlemek, sosyal dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliğin korunması için çalışmalar yapmak, Esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumaktır.